Anyagi támogatás a szociális védelemből 2020-ban: hogyan lehet megszerezni

Az alacsony jövedelmű vagy bizonyos társadalmi státuszú, alacsony jövedelmű polgárok 2020-ban számíthatnak a szociális védelemből származó anyagi segítségnyújtás kifizetésére 2020-ban. A költségvetési kiadások csökkentése ellenére a kormány nem szándékozik megtagadni az oroszok anyagi támogatását, akiknek további finanszírozásra és pénzügyi támogatásra van szükségük az államtól.

Ki fizethet?

Nem minden olyan polgár részesül ilyen fizetésben, aki társadalmi támogatást igényelhet. Ez azzal magyarázható, hogy sok orosz nem rendelkezik naprakész információkkal arról, hogy kinek kell anyagi segítséget nyújtani 2020-ban, és mit kell tenni annak megszerzése érdekében. A szövetségi kifizetések mellett a társadalmilag sérülékeny népességcsoportok támaszkodhatnak a regionális juttatásokra is, amelyek csak a megfelelő kérelem és egy bizonyos dokumentumcsomag benyújtása után halmozódnak fel. Annak érdekében, hogy megtudja, az állampolgár bármilyen típusú anyagi támogatást igényelhet az államtól - vegye fel a kapcsolatot az Orosz Föderáció Egészségügyi és Szociális Fejlesztési Minisztériumának forródrótjával, ahol kérésre információkat szolgáltatnak az ilyen kifizetések kiszámításának eljárásáról és a kedvezményezettekre vonatkozó követelményekről.

2020-ban a polgárok következő kategóriái számíthatnak a szociális kifizetésekre:

 • a szegények, akiknek jövedelme nem éri el a törvény által megállapított létminimumot;
 • nagy családok (három vagy több gyermekkel);
 • fiatal és egyedülálló szülők, akik önállóan nevelnek kisgyermekeket;
 • alacsony jövedelmű hallgatók, akiknek havi jövedelme nem éri el a megélhetési szintet;
 • alacsony jövedelmű nyugdíjasok;
 • Oroszok, akik nehéz élethelyzetben vannak, amit megfelelő dokumentumok fognak megerősíteni.

Mivel a megélhetési bér változó érték, amelyet a kormány felülvizsgálhat az ország gazdasági helyzetétől függően, a törvény e része alapján támogatást igénybe vevő polgárok száma változhat.

Az Orosz Föderációban különleges előnyt élveznek a szegény polgárok. Nemcsak havi segítségre, hanem egyszeri regionális támogatásra is jogosultak, a következő helyzetekben:

 • a kezelés költségeinek fedezésére;
 • gyermek születésekor;
 • közeli hozzátartozó halála esetén.

Az egyszeri támogatás mértéke a régióban megállapított megélhetési szinttől függ. Ennek fényében a legnagyobb kifizetéseket hagyományosan Moszkva és az északi régiók lakosai kapják.

Ezenkívül a szegényeknek állami támogatásokat kellene nyújtaniuk az ilyen költségek részleges fedezésére:

 • óvodai fizetés;
 • a közművek kompenzációja;
 • a lakhatási feltételek javítása;
 • lakóingatlan megszerzése.

A szegény diákok szociális ösztöndíjat kaphatnak, ha teljes munkaidős kórházban tanulnak. Mérete átlagosan 1,5-szerese a normál ösztöndíjnak.

Az anyagi támogatás típusai

A 2020-as anyagi támogatás hozzárendelésekor és kiszámításakor a kormány az 1999-ben elfogadott, az állami szociális támogatásokról szóló N 178-ФЗ törvényre támaszkodik. Rendelkezéseivel összhangban az oroszok különféle típusú anyagi szociális támogatásokat kaphatnak:

 • készpénz az ellátások felhalmozásakor;
 • célzott támogatás, amelynek keretében pénzt utalnak át egy polgárnak bizonyos kiadási tételek (kezelés, javítás stb.) fedezésére;
 • ruházat, ha az alapanyagokat és a ruhákat speciális központokban adják ki.

A jövedelem státusától és szintjétől függően rendszeresen (havonta) vagy egyszeri (évente legfeljebb egyszer) támogatás nyújtható. A rendszeres kifizetések elsősorban nyugdíj-, gyermek- és szociális ösztöndíjak.

A nyújtott támogatásnak más finanszírozási forrása is lehet. Ha a szövetségi kifizetések kiszámításának eljárását az alaptörvény szabályozza, akkor a regionális programokat a helyi programok keretében biztosítják, amelyeket az Orosz Föderáció minden egyes alany jóváhagy.

Hogyan lehet anyagi segítséget kapni a szociális védelemből 2020-ban?

Az állam pénzbeli támogatását alapértelmezés szerint nem osztják ki, még akkor sem, ha az állampolgár a megélhetési szint alatt van, vagy bizonyos társadalmi státusú. Támogatás, kifizetés vagy támogatás megszerzéséhez forduljon a szociális védelmi osztályhoz (ezt jobb a regisztráció helyén megtenni), be kell nyújtania a létrehozott űrlap iránti kérelmet és egy dokumentumcsomagot. Személyazonosító útlevél mellett a következőkre lesz szüksége:

 • eredménykimutatás, amely az elmúlt 6 hónap jövedelmét tükrözi;
 • banki adatok, amelyekre pénzátutalásokat hajtanak végre;
 • más családtagok útlevélét vagy születési anyakönyvi kivonatát, ha a szegény családnak nyújtott szociális segítségről van szó (emellett be kell állítania az együttélést jelző jogi aktust is).

A helyzet és a támogatás típusától függően a szociális szolgálat más igazolásokat és dokumentumokat kérhet a kifizetések odaítélésének megfelelőségéről. A benyújtott kérelem elbírálásának határideje nem lehet több, mint 30 nap, amely után a kérelmezőnek választ kell kapnia a szociális támogatás kinevezéséről. Ha elutasítják, a szociális védelmi hatóság köteles indokolással ellátott választ adni, feltüntetve az ilyen döntés okát. Különösen, ha ez a hibásan elkészített dokumentumok miatt történt, az állampolgár kijavíthatja a hibákat, és újra benyújthatja a kérelmet. Súlyosabb esetekben bírósági eljárásban megvédheti az állam anyagi támogatására való jogát.

Hagyjuk Meg Véleményét